Over Anneke

Er was eens…
Een open, sociale en enthousiaste dame met humor en een passie voor het overbrengen van kennis en ervaring door het vertellen van verhalen, met oog voor de persoon tegenover haar.

Van jongs af aan heeft schrijven bovenaan mijn hobby-lijstje gestaan. Van gedichten tot verhalen, van dagboeken tot brieven. Het is eigenlijk vreemd dat ik geen journalistiek ben gaan studeren. Dat vloeide voort uit het feit dat ik de wereld ook wilde begrijpen. Dat verklaart mijn studiekeuze, Sociale Geografie. Dit werd ingewisseld voor de Lerarenopleiding Aardrijkskunde, met specialisatie Natuur en Milieu Educatie. Tijdens mijn studie en later in mijn werk heb ik veel inspiratie opgedaan over hoe de wereld werkt, zonder te pretenderen dat ik deze nu begrijp.

Na mijn studie ben ik ‘gewoon’gaan werken, maar het schrijven is altijd aan me blijven trekken. In de verschillende functies die ik heb gehad, speelde het altijd een rol. Nieuwsbrieven en websites vulde ik met veel plezier, waarbij ik ideeën putte uit tijdschriften, websites of de ontmoetingen die ik had.

Nu is het tijd om dit verder uit te breiden. Om al die kennis en ervaring in een professionelere vorm te gieten. In welke vorm? Kijk daarvoor op mijn website “Mijn Schrijfbedrijf”

1 Response to Over Anneke

  1. Pingback: Duwtjes in de rug | De Bewegende Wereld

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s